Getuigenissen
Getuigenissen
Cases
Toyota Motors Europe (TME)
Case: Toyota Motors Europe (TME)
Toyota Motor Europe doet voor hun interne verhuizingen beroep op IRS, tijdens de week maar vooral tijdens de weekends. Het betreft interne verhuizingen van IT-materiaal in hun hoofdgebouwen te Evere, Zaventem en Diest. Of het nu een verhuis van 15 personen of 400 personen betreft, IRS zorgt voor de volledige opvolging van deze activiteit. Het start met een voorafgaand bezoek om de nodige afspraken te maken met de projectverantwoordelijken van Toyota.

Op de dag van de verhuis staat IRS in voor het installeren van het IT-materiaal, alle patchings, nazicht en test van alle verbindingen voor IT- en telefoniemateriaal. De bekabeling wordt op elke werkplek gefatsoeneerd.

Tot slot wordt er een verslag opgemaakt en verzonden op de dag zelf naar de projectverantwoordelijken bij Toyota. Op de eerste werkdag na de verhuis voorziet IRS een persoon voor de nazorg, voor het geval er nog problemen opduiken.
IRS bvba - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem - T: +32 (0)3 450 85 85 - F: +32 (0)3 450 85 89 - E: info@irs-belgium.be