Getuigenissen
Getuigenissen
Cases
Champion Mestdagh
Case: Champion Mestdagh
De groep Mestdagh heeft gekozen voor een totaaloplossing van
IRS voor al zijn Champion vestigingen. 69 winkels (428 kassa’s
en 69 kassaservers) genieten van een onderhoudscontract met
interventietermijn van 4 uur, zowel op weekdagen als in het weekend.

Dankzij een Virtueel Particulier Netwerk wordt 1ste- en 2de lijnsonder-
steuning op de software en hardware geleverd. Onze helpdesk kan
van op afstand de kassa of server overnemen waardoor eventuele
wachtrijen ten gevolge een technische storing tot een absoluut minimum beperkt worden.

Ook het herinrichten van winkels, de installatie van nieuwe winkels,
het uitvoeren van een preventief onderhoud,... wordt aan IRS toevertrouwd.
IRS bvba - Lodderstraat 8 - 2880 Bornem - T: +32 (0)3 450 85 85 - F: +32 (0)3 450 85 89 - E: info@irs-belgium.be